Privacy statement

Jouw privacy 
Als je contact hebt met Powerpeers, legt Powerpeers een aantal gegevens van je vast. Hieronder leggen we uit hoe wij met jouw gegevens omgaan. Dit heet het privacy statement. Dit geldt voor alle klanten van powerpeers en voor gebruikers van producten, diensten en websites van Powerpeers. 

Wijziging van het privacy statement 
Powerpeers kan het privacy statement op ieder moment wijzigen.

Wanneer legt Powerpeers gegevens van je vast? 
Wij leggen gegevens van je vast als je van ons stroom en/of gas afneemt. Ook als je gebruik maakt van onze website(s) en/of apps.

Hoe komt Powerpeers aan jouw gegevens?
• Je hebt gegevens ingevuld op een website of in een app van Powerpeers.
• Je hebt je aangemeld als klant van Powerpeers, je bent geïnteresseerd of je bent klant geweest.

Welke gegevens kan Powerpeers vastleggen? 
Powerpeers kan gegevens van je vastleggen zoals jouw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), community connecties & voorkeuren (bronnen), productvoorkeuren en verbruiksgegevens van gas en elektriciteit. 
Daarnaast kan het gaan om:
• Inloggegevens die je geeft wanneer je je aanmeldt bij bepaalde powerpeers-websites en/of apps
• Surf- en klik-gegevens als je een website van powerpeers bezoekt
• Voor bepaalde betaalde diensten vragen wij om jouw bankrekeningnummer 
GPS coördinaten, GSM en wifi status van je telefoon of tablet verzamelen we via onze app en gebruiken we om sociale bronnen rondom jouw locatie te kunnen tonen in jouw Energie Dashboard
• Jouw toestemming of "mandaat" om je gegevens vast te leggen.

Waarvoor kan Powerpeers jouw gegevens gebruiken? 
Powerpeers kan jouw gegevens gebruiken voor:
• Het accepteren van jouw aanvraag voor een product of dienst
• Het uitvoeren van de overeenkomst en bijvoorbeeld jouw persoonlijke Energie Dashboard 
• Risicobeheer
• Analysedoeleinden
• Marketing doeleinden om jou op de hoogte te houden van activiteiten, aanbiedingen en producten en diensten van powerpeers. 

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is: Powerpeers B.V. Wij hebben de verwerking van gegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1613582. Daar hebben wij precies omschreven:
• Welke gegevens Powerpeers verwerkt
• Van wie de gegevens worden verwerkt
• Waarvoor Powerpeers deze gegevens gebruikt


Voor een goede dienstverlening aan onze klanten maken wij gebruik van derde partijen, bijvoorbeeld voor het uitlezen van slimme meters. Powerpeers heeft duidelijke afspraken gemaakt als deze derde partijen bij de uitvoering van de werkzaamheden voor Powerpeers persoonsgegevens verwerken. 


Daarnaast heb je als klant het recht om jouw gegevens in te zien. Je kunt daarom bij ons opvragen welke gegevens wij van jou hebben. En waarvoor wij jouw gegevens gebruiken. Als je dit wilt kun je een mail sturen aan ons. Vraag in deze mail om inzage in jouw gegevens. Zet in jouw mail je naam, adres en telefoonnummer. Stuur ook een kopie van jouw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee. Powerpeers vraagt je dit omdat powerpeers moet kunnen vaststellen dat jij de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van jouw naam jouw gegevens kan inzien. 

Je kunt jouw verzoek naar service@powerpeers.com sturen. Je krijgt binnen 4 weken antwoord. 

Hoe veilig zijn jouw gegevens bij Powerpeers? 
Wij vinden het belangrijk om jouw gegevens goed te beschermen. Wanneer wij jouw gegevens verwerken, houden wij ons aan relevante wet- en regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Powerpeers heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Wij houden ons aan de geheimhoudingsplicht. Wij geven geen gegevens aan anderen, tenzij:
• Dat wettelijk verplicht is
• Er sprake is van een vermoeden van fraude of misbruik, in dat geval kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten geven
• Het nodig is om een overeenkomst tot stand te laten komen of ten behoeve van een goede dienstverlening

• Jij er toestemming voor hebt gegeven
• Je gebruikt maak van social media buttons van derden die op onze website zijn opgenomen. Hiermee kunnen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. 

Wat moet je zelf doen om jouw gegevens veilig te bewaren? 
Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van jouw wachtwoorden. Houd je wachtwoord dan ook vertrouwelijk en deel deze niet met anderen om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot jouw gegevens. 

Kan je een account voor een ander aanmaken? 
Je mag geen account aanmaken op de naam van een andere persoon of bedrijf. Behalve als je van deze persoon of het bedrijf schriftelijke toestemming hebt. 

Hoelang bewaart Powerpeers jouw gegevens? 
Wij bewaren jouw gegevens:
• Niet langer dan wettelijk toegestaan
• Niet langer dan nodig is om dat te doen waarvoor wij de gegevens opgeslagen hebben. 

Wat zijn cookies en wat doet Powerpeers ermee? 
Wat is een cookie? 
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website op jouw computer, smartphone of op jouw tablet wordt opgeslagen. Dat bestandje onthoudt bepaalde informatie. Die informatie (bijvoorbeeld jouw gebruikersnaam) kan bij een volgend bezoek door onze website opgezocht worden. Als je onze website bezoekt, kan door ons en/of derden informatie uit die cookies worden verzameld over jouw gebruik van onze website en andere websites. 

Wat heb je aan cookies? 
Met hulp van een cookie kunnen wij jou herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. Daardoor kunnen we ervoor zorgen dat de website en de informatie die daarop wordt getoond speciaal op jouw voorkeuren wordt ingesteld. Zo hoef je niet steeds jouw voorkeuren aan te geven. Je bespaart tijd en je maakt op een prettiger manier gebruik van onze website. 

Bijvoorbeeld: als je inlogt op je energiedashboard, onthoudt een cookie jouw gebruikersnaam. Bij een volgend bezoek hoef je jouw gebruikersnaam niet in te vullen. 

(Permanente) cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser. 

Je bepaalt zelf of je cookies accepteert of niet. De instellingen van jouw browser kan je meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. In onze cookieverklaring staat uitgelegd hoe je dat kunt doen. 

Meer informatie? Bekijk onze cookieverklaring

Wat zijn webtellers en wat doet powerpeers ermee? 
Webtellers verzamelen beperkte informatie over wat je doet op websites. Het gaat bijvoorbeeld om informatie als de tijd en datum waarop je een bepaalde pagina hebt bezocht. Op onze websites kunnen webtellers staan. Met de webtellers verzamelen wij informatie over het gebruik van onze websites. De informatie gebruiken wij om onze websites te verbeteren. 

Wat moet je doen als je geen aanbiedingen van powerpeers wilt krijgen? 
Je kan dan gebruik maken van het Recht van verzet. Dit kan je doen op de volgende manieren:
• Een mail sturen naar service@powerpeers.com.

Melding van beveiligingslekken door responsible disclosure

Powerpeers besteedt veel zorg aan een goede beveiliging van haar informatie- en communicatie systemen. Ondanks dat kan er toch een zwakke plek bestaan of ontstaan: een beveiligingslek. Het misbruiken van een beveiligingslek, of het wijzen van derden op een beveiligingslek zodat die daar misbruik van kunnen maken, is strafbaar. 

Het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft aanbevelingen gedaan over het op een verantwoorde manier melden en afhandelen van beveiligingslekken. Powerpeers volgt die aanbevelingen, en houdt de navolgende responsible disclosure regels aan.

• Meld een (vermoedelijk) beveiligingslek aan powerpeers IT Security via het online formulier. Geef zoveel mogelijk informatie. Melding kan anoniem geschieden.
• Maak geen gebruik (zoals kopiëren of veranderen van gegevens) van het beveiligingslek, doe er geen mededeling aan derden over; eventuele communicatie wordt door powerpeers gecoördineerd.
• powerpeers zal, als aan het bovenstaande is voldaan, geen aangifte doen van inbraak op haar systemen bij het Openbaar Ministerie.
• Bij niet-anonieme meldingen informeert powerpeers de melder over het plan van aanpak van powerpeers om het beveiligingslek te dichten, en houdt zij de melder van de voortgang op de hoogte.
• Afhankelijk van de ernst van het beveiligingslek en de kwaliteit van de melding kan powerpeers besluiten de melder een blijk van waardering toe te kennen en/of credits te geven in eventuele publiciteit. 

Powerpeers hecht grote waarde aan veiligheid, betrouwbaarheid en eerlijkheid. Dat geldt zowel voor powerpeers’ activiteiten als energieonderneming als voor haar rol in de samenleving. Jouw eerlijke bijdrage aan een vergroting van die veiligheid en betrouwbaarheid wordt zeer gewaardeerd! 

Meld veiligheidslek 

Powerpeers garandeert dat zij geen poging zal doen de identiteit van een anonieme melder te achterhalen zolang deze geen gebruik maakt van zijn/haar kennis over het beveiligingslek en de kennis niet met derden deelt.