Als jij gas gebruikt, compenseren wij de CO2-uitstoot

Heb je gas nodig om je huis te verwarmen? Dan komt daar CO2 bij vrij. Als je Powerpeer bent, dan compenseren we deze CO2-uitstoot door namens jou wereldwijd diverse projecten te ondersteunen. Hiervoor heeft Powerpeers CO2 uitstootrechten van het Gold Standard keurmerk. Lees hieronder meer over de projecten en stap over naar Powerpeers om ook jouw CO2-uitstoot te laten compenseren.

CO2 compensatieprojecten

1. Windenergie op Aruba

Aruba staat bekend als perfecte surfplek, maar er wordt veel meer gedaan met de wind op dit eiland. Met 5.000 winduren per jaar is Aruba de perfecte plek voor windmolens. Er is een derde en zelfs een vierde windpark in ontwikkeling. Windpark Vader Piet voorziet in bijna 20% van de elektriciteitsbehoefte van Aruba.

Wanneer jij gas verbruikt, dan compenseren wij samen de CO2 uitstoot met het Windpark Vader Piet op Aruba.

2. Windenergie op Taiwan

Taiwan heeft nog een lange weg te gaan om de energievoorziening te verduurzamen. Maar het Fongwei Wind project in Taiwan draagt daar aan bij. De schone energie die wordt opgewekt door de verschillende windparken (in totaal 42 windmolens) is genoeg voor zo'n 92.000 gezinnen. Het Fongwei Wind project zorgt voor lokale werkgelegenheid en training voor het personeel. Daarnaast draagt het bij aan een beter milieu en voorkomt het project jaarlijks ruim 200.000 ton CO2.

Wanneer jij gas verbruikt, dan compenseren wij samen de CO2 uitstoot met het Fongwei Wind project in Taiwan.

3. Solar cookers in China

Op het Chinese platteland koken veel mensen nog met kolengestookte ovens. Dit leidt tot gezondheids-problemen en CO2 uitstoot. De zonneoven is daar een eenvoudig en schoon alternatief voor. Met behulp van spiegels concentreert de Solar Cooker zonlicht op een pan waardoor mensen sneller én goedkoper kunnen koken. Het Nanyang Danjiang project heeft inmiddels al 48.000 gratis Solar Cookers uitgedeeld.

Van mei 2018 tot en met december 2018 compenseerden we samen de CO2 uitstoot met het Nanyang Danjiang Solar Cookers project in China.

4. Zonne-energie in India

Zonne-energie is in opmars. Zowel in omvang als in diversiteit. Powerpeers steunt het Godawari Solar Thermal project in India, het grootste project in Azië dat werkt met geconcentreerde zonne-energie en zonnewarmte. De investering in deze duurzame energie-installatie was zo'n 150 miljoen euro.

Van mei 2017 tot en met april 2018 compenseerden we samen de CO2 uitstoot met het Godawari Solar Thermal project in India.

5. Zonne-energie in China

China heeft grote ambities om klimaatverandering en luchtvervuiling tegen te gaan. In 2016 is het aantal geïnstalleerde zonnepanelen verdubbeld! Desondanks levert zonne-energie slechts 1 procent van de totale elektriciteitsproductie. Powerpeers ondersteunt het Qinghai Solar PV project, waardoor China jaarlijks 27 ton minder CO2 uitstoot.

Van mei 2017 tot en met april 2018 compenseerden we samen de CO2 uitstoot met het Qinghai Solar PV project in China.