Skip to the content
powerpeers-communities-energie.jpeg

De bouw- en energiesector in gesprek: wat als salderen wegvalt?

Hoe kunnen de bouw- en energiesector samen bijdragen aan de energietransitie? Huidige initiatieven zijn vaak afhankelijk van salderen. Maar wat als salderen wegvalt? Op jaarlijks vastgoed evenement Provada Future gingen wij hierover in gesprek met innoveerders uit de bouw.

Wat is salderen?

Laten we beginnen bij het begin, want wat is salderen ook alweer? Als je stroom opwekt en deze niet gebruikt lever je deze terug aan het energienet. En als je stroom niet opwekt, neem je deze weer van het energienet af. Door te salderen, streep je dit gebruiken en terug leveren tegen elkaar weg. Mooi, maar vanaf 2023 wordt deze regeling afgebouwd. En dan?

Bouwsector volledig ingericht op salderingsregeling

Alle huidige business cases over duurzaam bouwen zijn gebaseerd op de bestaande salderingsregeling. De bouwsector streeft naar het bouwen van energieneutrale- of nog beter ‘nul-op-de-meter’-woningen. Dit betekent dat de ideale woningen evenveel energie opwekken als de mensen die er in wonen verbruiken. Salderen zorgt ervoor dat dit ook financieel haalbaar is. Als salderen wegvalt, wordt dit een probleem.

Welke alternatieven zijn er als salderen wegvalt?

Er wordt volop gekeken naar alternatieven voor salderen die toepasbaar zijn in en rondom de woning. Maar misschien is het wel nodig om het hele systeem op z’n kop te zetten. Tijdens ons gesprek met de bouw hebben we de volgende stelling ingebracht: “om het systeem te veranderen en de energietransitie te versnellen is een combinatie van de volgende alternatieven nodig: peer2peer handelen, virtueel salderen en het belasten van grijze stroom en gas.” En dit zijn de oplossingen die onze gesprekspartners aandroegen.

Een combinatie van 4 oplossingen

De bouw ziet veel oplossingen om duurzamer bouwen en wonen mogelijk maken. Een combinatie van deze oplossingen zorgt ervoor dat dit ook zonder salderen rendabel is:

  • Duurzaam gebouwde woningen: zonnepanelen, isolatie en warmtepompen.
  • ‘All-electric’ als norm, waardoor zonnepanelen meer gebruikt worden.
  • Management van energieverbruik: slimme meters met real time inzicht op een display in de woonkamer.
  • Opslag van energie binnen de woning en via elektrisch vervoer: de auto als batterij.

En wat doen we met de zonne-energie die dan nog overblijft? De mogelijkheid om vraag en aanbod van energie te matchen en peer-2-peer te handelen is een nieuwe invalshoek die welkom wordt geheten!

Wat zijn de belemmeringen van de huidige wet- en regelgeving?

In ons gesprek kwamen meteen een aantal beperkingen naar boven:

  1. Gasaansluitingen zijn wettelijk verplicht.
  2. Het energienet heeft een beperkte capaciteit.
  3. Onderling energie verhandelen mag nog niet.

Kortom, ook vernieuwende wetgeving is noodzakelijk om innovatie in de energietransitie te versnellen.

Zo werken we aan de toekomst

De technische ontwikkelingen en innovaties gaan door. Het blijft dus belangrijk om vanuit verschillende sectoren samen te werken. Goede communicatie tussen de bouw- en energiebedrijven, maar ook netbeheerders is nodig om te werken aan de toekomst. Het is belangrijk om aan de slag te gaan met wat nu mogelijk is, maar ook cruciaal om rekening te houden met de lange termijn. Én hier nu al mee te starten.

Het is bemoedigend dat in ieder geval op de Provada Future alle verschillende partijen aan tafel het nut en de noodzaak inzien van het samen optrekken of zelfs een gezamenlijk proeftuin te realiseren. Zo kunnen we ook de overheid overtuigen van wat er nodig is om de energietransitie via de bouw ‘in het dagelijks leven’ te faciliteren.

Heb je ideeën over de samenwerking tussen sectoren? Ideeën over de wetgeving of wil je mee helpen? Laat het aan ons weten via Facebook of Instagram.

Groen voor elkaar
  • Groene stroom uit Nederland
  • Geen gedoe, wij regelen je overstap
  • Inzicht in je verbruik via jouw energiedashboard

Om onze website persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, gebruiken wij cookies. 

Ja, Prima Nee, liever niet
Sluit

100% groene energie

Top dat je wilt overstappen!

Laten we geen energie verspillen en beginnen met het ophalen van je adres.